Ceník nadstandardní péče našeho ZZ

                                              Homeopatie       

Prvé vyšetření se založením karty  v oboru konstituční homeopatie     od  2 000,-  (možná je indiv.sleva)

Kontrolní homeopatické vyšetření                                                           500,-                                                                                                                                                                                                                      

Vyšetření akutního stavu s úvahou homeopatického léku                           500,-

 

                Ceník výkonů nehrazených základním zdravotním pojištěním 

 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dětí (různé účely)                                100,-

Přihláška na školu (MŠ, VŠ, SŠ, učební obor)                                         150,-

Řidičský průkaz                                                                                 400,-                                                                            

Zbrojní, svářečský průkaz                                                                   400,-

Pojistka úrazová  životní, se spořením ap.                                            200,-

Prohlídka vstupní, výstupní                                                                400,-  

Nastřelení náušnic                                                                            600,-

Potravinářský průkaz, brigády                                                            200,-

Potvrzení pro soud, městský, pracovní úřad                                         400,-

Sportovní akce, plavecký výcvik                                                         150,-

Aplikace očkování neregistrovaným (klíšťovka, žloutenka aj.)                250,-

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                        400,-

Duplikát očkovacího průkazu, náhradní doklad                                    100,-

CRP,Hemoglobin,spál.bacil (QuickRead go, není-li hrazeno ZP)             200,-                   

Vyšetření mimo ordinační hodiny                                                      100,- 

Vyšetření do zahraničí                                                                     500,-

Komplexní preventivní vyš.na vlastní žádost (JPP)                              700,-

Odběr krve na vlastní žádost                                                           250,-