Epidemiologie-koronavirus

Nouzový režim ordinace (16.března): 

Ordinace začíná vždy ráno prevencemi (preventivní výroční prohlídky,očkování), po časovém oddělení bude ordinace pouze pro zvané nemocné, ti budou domluveni s lékařem či sestrou předem po telefonu apod.-na dálku. Rizikoví pacienti budou ihned nasměrováni na epidemiologickou službu a přes ni ihned dále k diagnostice a léčbě event.virové infekce.

Toho času personál není vybaven ochrannými osobními pomůckami. Proto je čekárna uzamykána a otvírána pouze postupně pro předem zvané nemocné. Také aby se přítomní navzájem nenakazili. Po ošetření podezřelého z nákazy nutno provést dezinfekci objektu apod.

Ordinační doba bude zkrácena, aby hrozící expozice viru v ordinaci byla co nejkratší. Epidemii musíme překonávat společnými silami. Nynější 2 týdny probíhá rozhodující pokus epidemii zastavit, proto doporučujeme vyslyšet výzvy k omezení zbytečných návštěv ordinace, včetně i preventivních vyšetření a očkování. Děkujeme za ohleduplnost, pochopení a spolupráci s rodiči našich dětí.