Očkování aktuálně

 

      V našem ZZ doporučujeme očkovat děti, které nejsou ohroženy kontaktem s vakcinačními infekcemi, kolem 6. měsíce života. Dětem, které mohou být v takovémto riziku, je ovšem třeba poskytnout možnou vakcinační ochranu i v dřívějším termínu. Tento postup je v souladu s naší očkovací vyhláškou. Šetříme tím velkou většinu našich kojenců před riziky vakcinací útlého věku, výrazně posilujeme účinnost vakcín a tím i ochranu dětí.

 

Očkování předepsaná naším očkovacím kalendářem po 1. listopadu 2010:

Hexavakcína Infanrix-hexa (záškrt, tetanus, černý kašel, hemophilus, infekční žloutenka B, dětská obrna-poliomyelitida)                                           Spalničky, příušnice, zarděnky                                                                               Pneumokok  (dobrovolné a hrazené)                                                                    HPV  (dobrovolné a hrazené pouze dívkám vybraných věkových skupin)

 

Spalničky + zarděnky + příušnice:

k dispozici máme 1-dávkovou formu vakcíny, očkujeme bez omezení. 

 

Pneumokoky:

Toto očkování je nyní pro kojence dobrovolné a současně částečně hrazené (prvé takovéto očkování v ČR). Používáme nyní vakcínu Prevenar13. Tato vakcína má širší záběr, ale je třeba doplatek očkovaného. Současné doplatky: Prevenar13 od 1/7/2011 455,- Kč. Vakcínu Synflorix spíše nedoporučujeme, zatím i nadále bez doplatku. (26/10/15).                                          

 

Doporučená očkování:

Tuberkulóza - nověji změny na možnou užitečnost BCG vakcíny proti TBC. Jsou jité poznatky, že BCG vakcína nechrání jen proti klasické lidské TBC, ale i proti ptačí TBC (výskyt těchto bacilů kupř. v rašelině). Nově odborníky stanoveno, že aplikace BCG zcela kontraindikována na porodnicích a u jedinců kde není vyloučeno zda nepotrpí vrozeným defektem imunity (platí i pro další živé vakcíny jako rotaviry, spalničky apod.) Brzy se snad dočkáme potvrzení o stavu imunity již z vyšetření krevní kapky z patičky na porodnici. BCG chrání proti tuberkulóze nejdříve 4 měsíce po vakcinaci.                                                         Bez ohledu na tato udávaná do jisté míry pozitivní fakta stále platí, že pneumologové možný efekt této vakcíny vůbec neberou v potaz při kontaktu s TBC a že tato vakcína evidentně za celá desetiletí nevedla ani k náznaku eradikace tuberkulózy.

Meningokok - důvodem je bleskový a krajně nebezpečný průběh infekce.               Nárok na úhradu:                                                                                    MGK B (Bexsero)  začne se do dovršení 6. měsíce věku, "                                MGK A,C,W,Y (Nimenrix) je-li očkování provedeno 1.dávkou v 2.roce života         (= dokončený 12 měsíc až dokončený 24.měsíc)  Změny od 1.května 2020.

Klíšťovka - doporučována až v předškolním věku, malé děti klinickou nemoc vůbec nemívají). Častá záludná nákaza, ne vždy dojde k úplnému dohojení. Tíže nemoci stoupá s věkem. U exponovaných starších 60 let doporučováno opakování vakcinace i po 3 letech (ne u dětí). V prodeji je starší vakcína FSME (vakcína s použitím krevní bílkoviny) ale doporučujeme novější Encepur, který je podstatně bezpečnější (vakcína s použitím tkáňové kultury). 

Žloutenka A - očkování žloutenky zanechává dlouhodobou imunitu podobně jako přirozená nemoc. Zde však nejde o nebezpečnou, spíše jen protivnou nemoc. Riziko jen kde poškození jater, alkohol apod. Posílení "booster" jednou dávkou vakcíny lze doporučit po cca 15 letech, Alternativním postupem zde je vyšetření ochranných protilátek a přeočkování dle jejich reziduální hladiny.

HPV - lidský papiloma virus spojený s možnou prevencí rakovin děložního hrdla. Pozitivem zde dlouhodobá účinnost při dosavadní nevelké plošné proočkovanosti. Doporučujeme vakcínu Gardasil pro účinnost na papilomatozní viry i v dýchacích cestách, na význam této ochrany silně poukazují naši ORL lékaři. Efekt u Cervarixu "podporován" adjuvanty. Posilující injekce vakcíny (booster) jednou dávkou vakcíny lze doporučit po cca 15 letech. Alternativním postupem zde je vyšetření ochranných protilátek a přeočkování dle jejich reziduální hladiny. Doporučovat toto očkování možno pouze dočasně, při dlouhodobém plošném očkování populace převezmou roli potlačených nebezpečných virů jejich blízcí příbuzní.

Udává se, že spolehnutí na imunologickou paměť po vakcinacich je reálné obecně zhruba po dobu 15 let.