Zubní ošetřování dětí

Zubní ošetřování dětí toho času nevidím jako uspokojivé.                                                 Již delší dobu se neprovádějí školní zubní preventivní prohlídky. Tento dobový trend, kdy rodiče sami mají přebrat starost o chrup svých potomků, přišel ze Západu a je asi celkem logický. Je-li ale uspokojivý to ukáže delší čas. U nás si na něj ale lidé zvykají dosti pomalu, někteří se možná domnívají že prevence funguje automaticky do dnešních dnů. Zanedbaných kazů velmi přibylo.                                                                                         Vážný problém v současnosti máme i na straně zubních lékařů. Jejich platby od pojišťoven za sanaci zubů nejsou nijak lukrativní. Přičteme-li značnou náročnost dětských pacientů při zubním ošetřování, není se co divit, že někteří zubaři mladší i střední generace si oblíbili zkratkovitý přístup. "Dětské zuby se zásadně nespravují, ale ihned trhají". Pokud dítě drží, pod opichem se mu bolavý zub vytrhne hned na křesle a řekne se: "vida, hned vedle vidíme další kaz, ten určitě začne bolet, již máme ten fungující opich, tak vezmeme i ten sousední taky a další taky". Pokud dětí nedrží, či se třeba jen pozvrací, pak již i nutné akutní ošetření delegují na další specialisty, protože ošetření by mohlo vyvolat komplikace. Nemusím asi dodávat, že doporučeného specialistu musí zkontaktovat sami rodiče a není to zítra. Je pak Vaším potěšením užívat si s řvoucím potomkem bolavý zub...                                A největší hřích, který zkratkovití zubaři páchají na dětech, je doporučení předčasného vytržení zubů i jen podezřelých, které ale nikdy nebolely a možná ani nebudou. Pak takovému dítěti vystaví doporučení do Motola, kde mu všechny podezřelé zuby vytrhnou.         Zubní lékaři starší generace takovýto přístup zásadně odsuzují. Byli naučeni a praktikují běžnou sanaci i dětských zubů jako u dospělých. Samozřejmě vytrhnout dětský zub není takovým problémem jako zub stále dentice, zvláště když je dítě na křesle obtížné a zub hodně špatný. Ale odpovědný lékař by nenechal ani dětský zub bez možného ošetření. Plošné vytržení celé série dětských zubů se vždy praktikovalo zcela výjimečně. Dnes se to bohužel stává pomalu rutinou, což je zřejmé z objednacích dob Motolské kliniky.                    Jaké nebezpečí dítěti hrozí vytržením celé série předčasných zubů? Pokud takovýto zákrok přijde ve velmi raném věku, hrozí orthodontická komplikace, stále zuby ztratí v dásni své místo a budou se muset později i jako zdravé odstranit. Samozřejmě i ev. protézy a mezerníky děti nepřinutíte nosit (a nejsou moc levné). Psychická škoda velmi hrubého násilného zákroku je opravdu vážná, 2-3 zbylé zuby vedou dítě ke ztrátě integrity osobnosti, pocitu méněcennosti (možná i rodiče). Poruchy výslovnosti jsou dalším důsledkem.                 Jak se bránit takovémuto ohrožení dítěte? Co možno poradit?                                             V ordinaci doporučuji tento postup (pokud zubní doporučení není indikováno i z jiné než čistě zubní indikace): Vyčkat, léčit konzervativně pokud stav bude únosný. Trhat je možno přece i později, vlastně kdykoli později a čím později tím lépe pro vývoj čelisti a nepoškozování psychického stavu a rozvoje dítěte. V praxi nám skýtají neocenitelné služby homeopatika (antibiotická léčba bohužel vždy nesvede dlouhodobě pokrývat zubní kořenové záněty), umožňují i po léta udržet tyto obávané záněty tak aby nehrozily akutní komplikace, poškození stálých zubů či poruchy jejich prořezání.